De vrienden van Q - in Afghanistan

Leo Bormans en Qadir Nadery

In Afghanistan zijn de Taliban aan de macht gekomen. Meisjes mogen niet meer naar school. Meer dan de helft van de bevolking lijdt honger. In 2015 kon Qadir Nadery met zijn jong gezin vluchten naar België. Hij werd toen met de dood bedreigd omdat hij de internationale organisaties hielp om het land te bevrijden. Omdat hij gevlucht was, werd zijn vader vermoord. Onderweg verloor hij zijn zoontje. Ook in België was hij niet welkom. Vier jaar lang heeft het gezin gevochten voor erkenning. Samen met Leo Bormans schreef Qadir het huiveringwekkend verhaal van zijn leven neer in de bekroonde roman ‘De Knikkers van Qadir’. Hij komt hierover (net als vorig jaar) spreken in onze school. Met het geld dat hij verzamelt steunt hij o.a. mensen die nog vast zitten in Afghanistan. Ze kunnen er niet weg maar kunnen er ook heel moeilijk overleven.
www.deknikkersvanqadir.com

Kishor Nagar

De “jongensstad” in Ranchi/India (het levenswerk van wijlen Vic Van Bortel sJ)

De straten van Ranchi liepen vol weesjongens die moesten overleven door te stelen en in te breken. Wijlen pater Vic Van Bortel, Boomse boerenzoon, heeft nabij de stad een school van 800 jongens gesticht, waar kanslozen een technische opleiding krijgen en dankzij de boerderij voor hun eigen kost zorgen. De oudste jongens koken en begeleiden de jongeren in hun werk op het veld en in de studiezaal. Sinds 2010 heeft pater Louis Francken de leiding overgenomen.
www.kishornagar.be

Educatief Centrum Inti Sisa

Educatief Centrum Inti Sisa in Ecuador (zr. Greta, Philippe De Bruyne sJ en collega Anne Lemmens)

Inti Sisa ("Zonnebloem" in het Quichua) is een vzw die aan de armere boerenbevolking low-costopleidingen aanbiedt in Guamote, een dorpje dat op 3056m hoogte in het Andesgebergte ligt. Inti Sisa werkt rond de volgende domeinen : computertraining, toerisme, naaien en borduren, mode en design, kleuterleiding, tutoring en huiswerkbegeleiding en volksmuziek. Het project overleeft dankzij wat toerisme, maar heeft fondsen nodig voor haar werking. Collega Anne Lemmens en oud-leerling Gayaneh De Coster ondersteun(d)en Inti Sisa ter plaatse.
www.intisisa.org

SASEL

SASEL in El Salvador (William Aragon)

Tijdens zijn studies in El Salvador kwam William in contact met kinderen die vluchtelingen waren van de burgeroorlog. Ze woonden op de vuilnisbelten van El Zaite (Zaragoza). Samen met zijn Europese vrienden wilde hij voor deze kinderen een menswaardige toekomst opbouwen en SASEL vzw was geboren. SASEL kiest resoluut voor de armsten en ijvert voor solidariteit tussen Europese gezinnen en El Zaite, maar ook voor solidariteit tussen de gezinnen in El Zaite zelf. De financiële steun gaat naar de zes projecten die SASEL rijk is: onderwijs, gezondheid, het ethisch-spiritueel project, biolandbouw, het scoutsproject en hulp aan de gemeenschap van El Zaite.
www.sasel.be

Little Hearts

Little Hearts in Cambodja (oud-leerlingen Tony Geeraerts en Dimitri Segers en collega Tineke Janssens)

Het idee voor dit project is gegroeid bij twee Belgische broers die gedurende hun reizen doorheen Azië getuige waren van de erbarmelijke levensomstandigheden en het lijden van vele Cambodjaanse kinderen. Tony en Jimmy Geeraerts besloten om iets terug te doen voor het volk dat hen zo warm had verwelkomd, maar zelf zo weinig te geven had. Met enkele vrienden richtten zij de vzw Little Hearts op. In het begin heeft deze ploeg een oude koloniale school gerenoveerd, juist buiten Phnom Penh gelegen en in mei 2009 openden ze een weeshuis dat plaats bood aan 50 kinderen. Maar omwille van het grote aantal hulpbehoevende kinderen, besloot Little Hearts in 2012 een groter weeshuis te bouwen en haar infrastructuur uit te breiden. In oktober 2013 opende het nieuwe weeshuis met een capaciteit voor 50 kinderen.
www.littlehearts.be

Centro de Muchacho Trabajador - Quito - Ecuador

Toni Carreras Torrent - Globo Loco

In vele Zuid-Amerikaanse landen leven heel wat families in de grootsteden in kansarmoede. Noodgedwongen sturen ze hun kinderen de straat op als venters, als schoenpoetsers, enz. Ook op de drukke straathoeken in Quito bieden verkoper(tje)s 5 appels, 6 appelsienen of een tros bananen voor ‘un dollar’ aan. Zo komen ze in kwetsbare en zelfs gevaarlijke omstandigheden terecht. Ze missen scholing, gezondheidszorg, kortom een normale jeugd. Ook hun toekomst is daardoor erg onzeker.

De Jezuïetenprovincie in Ecuador heeft al lang een project voor straatkinderen en hun familie in Quito. De provinciaal vroeg twee jaar geleden aan Toni Carreras Torrent om het project verder te leiden. Het project begeleidt met een integrale aanpak 180 families met 400 kinderen. Het ontwikkelt activiteiten zoals familiale opvoeding, educatie en beroepsvorming, gezondheidsmonitoring en extra voedselhulp, medische diensten en begeleiding van zwangerschap, speelpleinwerking en gemeenschapsarbeid (‘mingas’), leren sparen en versterking van de sociale verbondenheid, enz. Vermits het project, door de aard van het werk, nauwelijks eigen inkomsten kan genereren, is het heel erg van externe financiering afhankelijk.

http://centromuchachotrabajador.org/wp/directorio

BOT (Bij Ons Thuis)

Onder leiding van oud-leerling Paul Beller (LWi81) nam een groep vrienden het initiatief om het Fonds Vrienden van Bij Ons Thuis, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op te richten. Dit fonds heeft als doel middels ontvangen giften de diverse projecten van de vzw BOT te ondersteunen.

Door de vele brandhaarden in de wereld komen ontredderde vluchtelingen ook in België terecht. Ze lopen hier verloren en zijn al te vaak een vogel voor de kat. BOT biedt hen noodopvang en hulp om een volwaardig, nieuw leven te beginnen in onze samenleving.

Vzw Bij Ons Thuis vangt sinds 2018 vluchtelingen op bij gastgezinnen thuis of in haar vluchtelingenhuis in Aarschot. Ze voorziet praktische rijbegeleiding in een eigen auto, Nederlandse taallessen voor moeilijke doelgroepen (bv. moeders met kleine kinderen), vaardigheden (bv. fietsen herstellen), voor kinderen zijn er bv. zwemlessen en huiswerkbegeleiding.

BOT faciliteert buddywerking: een buddy is een raadgever bij alle praktische problemen (van administratief tot familiaal) bij 52 families, tesamen 175 vluchtelingen. Samen zoeken ze naar een nieuwe woning, een gepaste job, juridisch advies (in procedures vreemdelingenrecht) en financiële hulp (o.a. benefietwerking).

Om de enorme stress van de onzekerheid wat te verzachten en de kinderen een ietwat gezonde omgeving te bezorgen, organiseert ze sociale groepsvakanties, uitstapjes, festiviteiten zoals Sinterklaas, Rammadan, theaterworkshops, kunsttrajecten en integreert ze de jongeren in de jeugdbeweging. Ook publiceert ze kookboeken met recepten van de vluchtelingen zelf…

Vzw Bij Ons Thuis draait volledig op de inspanningen van een 75-tal vrijwilligers en heeft dus geen loonkosten.

https://www.facebook.com/vzwbot/